Vídeo “Instalacións e outras deformidades pseudoartísticas no territorio rurbano”

Video que recolle o material do libro “Instalacións e outras deformidades pseudoartísticas no territorio rurbano” de Alfonso Rodríguez

  • Fotografías e son ambiente: Alfonso Rodríguez
  • Mistura de palabras en quechua e topónimos ourensáns da intervención “Poéticas posibles”: Xosé Vilamoure
  • Frases do texto “Contaxiarse da beleza dos erros”: Rosendo Cid
  • Voz en off: Raquel Rodríguez
  • Realización do vídeo: Adriana Pérez